Lê, Phúc, Dương Bùi, Minh Đoàn, Phúc Huỳnh, Hoài Bành, Hoan Nguyễn, and Khang Trần. 2020. “A FLISR Approach for Distribution Networks Integrated Distributed Generators”. VNUHCM Journal of Engineering and Technology 3 (4), 542-57. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjet.v3i4.749.