TRẦN HÀ, L.; LÊ, N.; NGUYỄN, B.; ÂN, ĐẠT; HUỲNH, V.; ĐẶNG, H.; LÊ, ĐÔNG; NGUYỄN, N. Study of glycerol-methanol and sorbitol-methanol mixed feed strategies for recombinant hPDGF-BB production in Pichia pastoris. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology, v. 4, n. 3, p. 1148-1156, 30 set. 2021.